עלון

עלון שלמים מציון - בנושא לפני עור לא תתן מכשול

נושאי העלון: לפני עור לא תתן מכשול, פרשת וארא, ההבדל בין יהודי לגוי

וארא, טבת

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ההבדל בין יהודי לגוי, לפני עור לא תתן מכשול