עלון

עלון שלמים מציון - בנושא לא תחנם

נושאי העלון: לא תחנם, פרשת תולדות, למה זה אנכי, מחלת בת ישמעאל

חשון, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אם כן למה זה אנכי I זהירותו של עשיו בכיבוד אב - איסור לא תחנם בלשבח מעשים טובים I ויקח את מחלת בת ישמעאל