עלון

עלון שלמים מציון - בנושא יהושע בן נון

נושאי העלון: יהושע בן נון, פרשת בלק, יתגבר כארי, קנאין פוגעין בו

תמוז, בלק

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יתגבר כארי לעבודת הבורא, קנאין פוגעין בו - ובגדר דין רודף לקנאי, ברודף אחר חברו להורגו מחמת פעולותיו - אם מותר לנרדף להורגו, מעלת יהושע שזכה לקבל את התורה