עלון

עלון שיר השירים עם פירוש בינת השיר - בנושא שיר השירים

נושאי העלון: שיר השירים, פירוש שיר השירים באנגלית

ניסן

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"פרויקט שירת אליהו" לע"נ ר' אליהו בן ר' דוד ז"ל I שיר השירים עם פירוש בינת השיר - אנגלית