עלון

עלון שיעורי רבי יהודה אייזנשטיין - בנושא פרשת נח

נושאי העלון: פרשת נח, חוט של תכלת

חשון, נח

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מה בין "טלית של ציצית" ל"חוט של תכלת"? (מצות הלבן והתכלת)