עלון

עלון שיעורי רבי יהודה אייזנשטיין - בנושא חנוכה

נושאי העלון: חנוכה, הדלקה עושה מצוה

כסלו, חנוכה

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הדלקה עושה מצוה ולא הנחה