עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא שילוח הקן

נושאי העלון: שילוח הקן, פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות שילוח הקן