עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, האם מותר להכשיל את חבירו בעבירה קלה כדי להצילו מעבירה חמורה

שמות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת שמות, האם מותר להכשיל את חבירו בעבירה קלה כדי להצילו מעבירה חמורה