עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים, חסרון במקח

אלול, שופטים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מקח שנתגלה בו חסרון אשר לא פגמה בהנאת הלקוח האם יש כאן אונאה?