עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרשת כי תצא

נושאי העלון: פרשת כי תצא, מציאת ממון

אלול, כי תצא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצא ממון שלא נודע לבעליהן מאבדונם האם יכול לזכות בהם?