עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, עצה מוטעית

אלול, כי תבוא

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הציע לחבירו עצה מוטעית ופעל אח"כ למנוע ממנו הפסד האם ניצל מן האיסור