עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, בן נח בכבוד אביו

כסלו, ויצא

תשס"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין אם בן נח חייב בכבוד אביו