עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש, מתנה לשליח

טבת, ויגש

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מוכר שהעניק מתנה לשליח האם המשלח זוכה בזה?