עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, רפאות באופן סגולי

בשלח, שבט

תשע"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לחלל שבת ע"מ לרפאות באופן סגולי?