עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא סנדק

נושאי העלון: סנדק, פרשת לך לך

כסלו, לך לך

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר ליתן לאביו להיות סנדק לב' בניו?