עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא גניבת דעת

נושאי העלון: גניבת דעת, דרכי שלום, פרשת וישלח

כסלו, וישלח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גניבת דעת מפני דרכי שלום