עלון

עלון שיעורי הרב מרדכי זילברברג - בנושא תשעה באב

נושאי העלון: תשעה באב

אב, תשעה באב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תשעה באב שחל להיות בשבת ונדחה, האם עקרוהו לגמרי מתשיעי לעשירי, או שהוא רק השלמה?