עלון

עלון שיעורי הרב מרדכי זילברברג - בנושא שילוח הקן

נושאי העלון: שילוח הקן

תמוז

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביקש מחבירו סולם כדי לעשות בו שילוח הקן, והלך חבירו והקדימו במצוה, האם חייב לו עשרה זהובים ונחשב רשע כעני המהפך בחררה?