עלון

עלון שיעורי הרב מרדכי זילברברג - בנושא ספירת העומר

נושאי העלון: ספירת העומר

אייר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כיצד לדעת החיד"א ניתן לספור ספירת העומר בברכה הרי כשיבוא המשיח תתבטל הספירה למפרע?