עלון

עלון שיעורי הרב מרדכי זילברברג - בנושא ספירת העומר

נושאי העלון: ספירת העומר, קידוש קודם ספירת העומר

אייר, ספירת העומר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קידש על היין קודם ספירת העומר האם יצא ידי חובתו?