עלון

עלון שיעורי הרב מרדכי זילברברג - בנושא מזיק במשלוח מנות

נושאי העלון: מזיק במשלוח מנות

אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הזיק משלוח מנות בחנות בערב פורים האם יכול להחזיר משלוח זהה לאחר הפורים?