עלון

עלון שיעורי הרב מנחם מנדל לובין - בנושא קדושת בתי מקדש מעט

נושאי העלון: קדושת בתי מקדש מעט

אייר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

על חובת השעה להתעורר בשמירת קדושת בתי מקדש מעט