עלון

עלון שיעורי הרב יעקב ישראל סטל - בנושא מגילת אסתר

נושאי העלון: מגילת אסתר, פורים

אדר ב, פורים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קריאת סדרי מגילת אסתר בשבתות הסמוכות לפורים