עלון

עלון שיעורי הרב יעקב ישראל סטל - בנושא ליל הסדר

נושאי העלון: ליל הסדר, פסח, קדוש ידי אדם

ניסן, פסח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סימן 'קדוש ידי אדם' ופירושיו