עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא שלוחי מצוה

נושאי העלון: שלוחי מצוה, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שלוחי מצוה אינן ניזוקין