עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא קריאת מגילה

נושאי העלון: קריאת מגילה, פורים, מתנות לאביונים, פורים בערב שבת

אדר ב, פורים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספיקות בקריאת המגילה I עשיית מלאכה בפורים I מתנות לאביונים I מתנות לאביונים לעתיד לבא I דיני האבל בפורים כשהוא תוך השלושים או תוך י"ב חודש על אביו ואמו שליח ציבור ובעל קורא I שמחה בפורים I משלוח מנות I האם צריך ליתן מתנות לאביונים בשושן פורים בבני ברק I זמן נתינת מתנות לאביונים I זהירות בהכנות לשבת כשפורים חל בערב שבת