עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, בעל שהפריש חלה

סיון, שלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בעל שהפריש חלה מהעיסה שאשתו הכינה ותובעת ממנו עשרה זהובים