עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, נביאים על קלף, נביא על קלף

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעלת כתיבת נביאים על קלף לקרה"ת בביהכנ"ס I תשלום עבור הנזק לנביא שהושאל לביהכנ"ס