עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת נח

נושאי העלון: פרשת נח, דמי קדימה לדירה

חשון, נח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שילם דמי קדימה עבור דירה ורוצה לחזור בו