עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת משפטים

נושאי העלון: פרשת משפטים, מצוות הלוואה

משפטים, אדר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצוות הלוואה – לא תהיה לו כנושה