עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו, ערבות בברכת הגומל

יתרו, שבט

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם משה רבינו ובנ"י בירכו ברכת הגומל – דין ערבות בברכת הגומל