עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, תשלום עבור חזנות, תשלום לחזן

תמוז, חוקת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חזן מפורסם שהתפלל בביהכנ"ס לרגל שמחה נתבקש להיות ש"ץ למוסף ואחרי שבת ביקש תשלום עבור החזנות