עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, יחוד עם גוי

כסלו, ויצא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יחוד עם נכרי מחשש שפיכות דמים