עלון 76292

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן, השארת אמה על אמה זכר לחורבן, תפילין דרבינו תם

ואתחנן

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השארת אמה על אמה זכר לחורבן, תפילין דרבינו תם, פרשת ואתחנן