עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, ספר ברכה

וארא, שבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספק אם בירך ברכה ראשונה על אוכל