עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, כהן שבייש

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כהן שבייש אחרים ברבים – האם יכול לישא את כפיו