עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא, נכרי שעושה מלאכה עבור ישראל

בא, שבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חיוב מחאה בנכרי הבא לעשות מלאכה עבור ישראל בשבת