עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת אמור

נושאי העלון: פרשת אמור, מנייני חצירות

אייר, אמור

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מנייני חצירות