עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרוזבול

נושאי העלון: פרוזבול, תקיעת שופר בחודש אלול

אב, ראה

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני פרוזבול – ערב שמיטה I דיני תקיעת שופר בחודש אלול