עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא סוכות

נושאי העלון: סוכות, תרומות ומעשרות באתרוג, אתרוג ממרוקו

תשרי, סוכות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם חייבים להפריש תרומות ומעשרות מאתרוג ממרוקו בא"י