עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא מצוה בו יותר מבשלוחו

נושאי העלון: מצוה בו יותר מבשלוחו, פרשת וירא

חשון, וירא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גדרים במצוה בו יותר מבשלוחו