עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא מעשר כספים

נושאי העלון: מעשר כספים, פרשת לך לך

חשון, לך לך

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כמה פסקים ממרן החזו"א זצ"ל בענין מעשר כספים