עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא טל ומטר

נושאי העלון: טל ומטר, פרשת לך לך

חשון, לך לך

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סיים תפלת מנחה בערב ש"ק וקטן וגדול נחלקו אם אמר טל ומטר