עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא חנוכה

נושאי העלון: חנוכה, שמן ארץ ישראל

טבת, חנוכה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש להדר להדליק נרות חנוכה בשמן זית מא"י?