עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא בשר בתשעת הימים

נושאי העלון: בשר בתשעת הימים, פרשת מסעי, פרשת מטות, כלי טבול

אב, מסעי, מטות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החזרת כלי טבול לחנות כשמצא בו פגם ויודע שהמוכר ימכרנה כאינו טבול I דיני בשר ויין בתשעת הימים