עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא ברכת הגומל

נושאי העלון: ברכת הגומל, פרשת ויקהל

ויקהל, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם ברכת הגומל נחשבת כהפסק בין קרה"ת לקדיש אחרי הקריאה ברכת הגומל בלילה ובשבת – ברכת הגומל ליולדת