עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא אקדמות

נושאי העלון: אקדמות, שבועות

סיון, שבועות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כהן שבירך לפני שקראו האקדמות