עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא אמן

נושאי העלון: אמן, פרשת בשלח

בשלח, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עניית אמן אחרי מי שטעה ובירך על פרי החביב לפני פרי משבעת המינים