עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא שעטנז

נושאי העלון: שעטנז, פרשת אחרי מות קדושים

אייר, אחרי מות-קדושים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איסור שעטנז