עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא שומע כעונה בספירת העומר

נושאי העלון: שומע כעונה בספירת העומר, שומע כעונה בהלל

ניסן, פסח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדין שומע כעונה בספירת העומר והלל